Zrušenie PZP a jeho výpoveď už nie je žiadny problém

Výpoveď zmluvy nie je komplikovaná

Keďže každý vlastník motorového vozidla je povinný uzatvoriť zákonné poistenie, na Slovensku je množstvo poskytovateľov tohto typu poistenia. Tým sa otvára priestor aj pre klientov, ktorí chcú nájsť to najvýhodnejšie, resp. najlacnejšie poistenie svojho vozidla. Ak už ste poistený v niektorej spoločnosti, no objavili ste pre vás výhodnejšiu ponuku, nič vám nebráni túto zmluvu vypovedať. Dôvodov na výpoveď PZP je samozrejme viac. Budeme sa im venovať viac v tomto článku. Taktiež si povieme, čo všetko je potrebné k žiadosti o výpoveď poistenia.

Dôvody výpovede a zrušenia PZP

Dôvodov na výpoveď povinného zmluvného poistenia existuje hneď niekoľko. V nasledujúcich riadkoch si ich všetky bližšie predstavíme.

  • bez udania dôvodu

V súčasnosti vás nikto nemôže donútiť, aby ste zotrvali vo vami vybranej spoločnosti, hoci ste aj podpísali zmluvu. Z akéhokoľvek dôvodu môžete od tejto zmluvy odstúpiť. Najčastejším dôvodom býva predovšetkým nevýhodná cena poistenia. Takúto výpoveď povinného zmluvného poistenia z dôvodu nevýhodnej ceny poistného môžete podať najneskôr šesť týždňov pred oficiálnym ukončením poistenia, inak by vaša žiadosť nebola akceptovaná.

Ak teda uvažujete nad zrušením poistenia, vopred si zistite všetky ponuky, aby ste našli tú najvýhodnejšiu pre vás. Ak sa vám nechce obehávať osobne jednotlivé kamenné pobočky poisťovní, dávame vám do pozornosti istú stránku. Na tejto stránke nájdete všetko čo potrebujete. Pomocou PZP kalkulačky jednoducho zistíte ponuky rôznych poskytovateľov povinného zmluvného poistenia. Stačí vyplniť jednoduchý formulár a do pár minút máte pred sebou výsledky viacerých spoločností. Teraz už viete na čom ste. Ak ste našli výhodnejšiu poistku, stačí vám už len napísať žiadosť o zrušenie PZP.

Stránka vám ušetrí čas aj tým, že nemusíte písať samy písať žiadosť o zrušenie PZP od Uzavripzp. Na odkaze nájdete vzory jednotlivých žiadostí, ktoré môžete naplno využiť. Do týchto vzorov postačí už len doplniť vaše údaje. Žiadosť je potrebné doplniť o doklad, ktorý potvrdzuje, že ste uzavreli na vaše vozidlo poistenie v inej spoločnosti. To všetko sa dozviete aj na www.uzavripzp.sk.

  • ukončenie doby poistenia

Asi najbežnejším dôvodom výpovede povinného zmluvného poistenia je to, že vaša poistná zmluva oficiálne končí. Je len na vás, či budete v poistení s vybranou poisťovňou pokračovať aj naďalej, s poisťovňou spokojný nie ste a našli ste si niekoho, kto vám ponúkol výhodnejšie poistenie. Žiadosť v tomto prípade nemusíte ani nijako dokladovať, keďže aj samotná spoločnosť si je vedomá toho, že čochvíľa platnosť vyprší.

  • zánik/zošrotovanie vozidla

Samozrejmosťou je, že o zrušenie poistenia auta, motocykla, vozíka či iného dopravného prostriedku požiadate v tom prípade, ak bolo vaše vozidlo zlikvidované, resp. zošrotované. Takúto žiadosť je potrebné doplniť o doklad, ktorý dosvedčuje likvidáciu vozidla.

  • darovanie/predaj vozidla

V súčasnosti je úplne bežný predaj ojazdených áut. Takéto auto si môžete dovoliť, aj keď nemáte vysoký príjem, keďže jeho cena je oveľa nižšia než cena nového auta. Ak ste teda vaše auto predali, mali by ste toto vozidlo z poistenia odhlásiť. Nový vlastník uzatvorí na toto auto novú poistku. Vozidlo je taktiež potrebné z poisťovne odhlásiť, ak ste ho darovali. Žiadosť budete musieť v tomto prípade dokladovať kúpnopredajnou, resp. darovacou zmluvou.

  • vyradenie vozidla z evidencie

Žiadosť o zrušenie PZP by ste mali podať aj v tom prípade, ak bolo vaše vozidlo vyradené z evidencie. Väčšinou za to môže zlý technický stav vozidla. V takomto prípade je používanie vozidla zo zákona zakázané a vy by ste si tak koledovali o pokutu. K písomnej žiadosti je potrebné pripojiť aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.

  • krádež/odcudzenie vozidla

Nie veľmi príjemným dôvodom zrušenie PZP je odcudzenie, resp. krádež vozidla. V takom prípade čo najskôr informujte vašu poisťovňu. K žiadosti samozrejme pripojte aj doklad z policajnej správy o krádeži vozidla.

Dodržujte presný postupAko na žiadosť o zrušenie PZP?

Zrušenie povinného zmluvného poistenia auta, motocykla, vozíka či iných dopravných prostriedkov patrí v dnešnej dobe k bežným úkonom. Vypovedať takúto zmluvu je možné dvoma spôsobmi. Písomnú žiadosť o výpovedi PZP musíte na pobočku odoslať alebo osobne doručiť.

Pokiaľ si nie ste istý, ako má takáto žiadosť vyzerať a čo všetko má byť jej súčasťou, pomôcť vám môže vyššie uvedený link na stránku. Tu sa dozviete všetko podstatné o výpovedi PZP a samozrejme tam nájdete aj vzory žiadostí na jednotlivé dôvody zrušenia poistenia. Takto dokážete ušetriť množstvo času, keďže do vzoru žiadosti jednoducho už len doplníte vaše údaje. Pokiaľ z nejakého dôvodu nemôžete osobne odovzdať žiadosť, môžete tým poveriť aj inú osobu. K tomuto však budete potrebovať splnomocnenie, ktoré musí byť oficiálne notársky overené.

V každej písomnej žiadosti nesmiete zabudnúť uviesť údaje, ktoré sú na správne a rýchle spracovanie žiadosti veľmi dôležité. Vo výpovedi by mali byť uvedené nasledovné náležitosti. Na začiatok sú to údaje o osobe, ktorá chce poistenie zrušiť, teda meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne názov a sídlo spoločnosti. Ďalej nasledujú údaje o automobile, motocykle, vozíku či inom dopravnom prostriedku, ktorého poistenie chcete zrušiť, to sú továrenská značka a evidenčné číslo. Samozrejmosťou je uvedenie predmetu žiadosti, napr. Žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia č. xxx (potrebné je uviesť číslo poistnej zmluvy),  resp. Výpoveď povinného zmluvného poistenia č. xxx. Ak ste žiadateľom vy, je potrebné túto žiadosť vlastnoručne podpísať.

Taktiež by ste do tejto žiadosti mali uviesť číslo vášho bankového účtu, na ktorý vám bude zaslaný rozdiel z poistného, ktorý ste neprečerpali. To sa týka žiadostí o výpoveď, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu zániku vozidla, zmeny vlastníka vozidla, vyradenia vozidla z evidencie, krádeže vozidla, či z dôvodu predčasného ukončenia z rôznych dôvodov. Peniaze vám nebudú vrátené jedine ak vám končí doba poistenia. Rovnako môžete postupovať aj v prípade výpovede havarijnej poistky – cez tento link.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*
*